درباره آتی ساز افق شمال بیشتر بدانید

شرکت آتی ساز افق شمال به شماره ثبت 2818 به مدیریت (( مهندس پیش یار )) با دارا بودن بیش از 25 سال سابقه تخصصی در امور عمرانی و ساختمانی در شمال کشور – شهرستان آمل و شهرهای اطراف فعالیت نموده است .

مدیریت این مجموعه دارای مدرک کارشناسی عمران و دانشجوی ارشد مدیریت ساخت می باشد .

در کارنامه شرکت و دست اندرکاران این مجموعه مدیریت اجرایی پروژه های سازمانی  از جمله :

1- اجرای پروژه های تامین آب زراعی ییلاقات شهرستان آمل

2- مدیریت اجرایی پروژه های شرکت آب منطقه ای استان مازندران

3- مدیریت اجرایی پروژه های اداره کل راه و شهرسازی مازندران

4- مدیریت پروژه های سازمان شیلات استان گلستان

5- مدیریت پروژه های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

و ساخت و مدیریت پیمان تعداد کثیری از ساختمان های ویلایی در شمال کشور را دارا می باشیم .

مهندس پیش یار

مهندس پیش یار

مدیرعامل

دارای مدرک کارشناسی عمران و دانشجوی ارشد مدیریت ساخت

آقای میرزاده

آقای میرزاده

مدیر روابط عمومی

گارشناس ارشد ادبیات

آقای حسنی

آقای حسنی

مسئول امور حقوقی

گارشناس ارشد حقوقی - سابقه بلند مدت قضایی و آموزشی

خانم روشنفکر

خانم روشنفکر

طراح داخلی دکوراسیون

دارای مدرک کارشناسی

خانم پیش یار

خانم پیش یار

کارشناس حقوقی

دارای مدرک کارشناسی

مهندس نصری

مهندس نصری

مهندس

آقای یوسفیان

آقای یوسفیان

مسئول it

دارای مدرک کارشناسی

مهندس محسن نیا

مهندس محسن نیا

مهندس ناظر

مهندسی عمران - سوابق اجرایی متعدد

آقای کرمی

آقای کرمی

حسابدار

دارای مدرک کارشناسی